επαναλαμβάνει

Ημερομηνίες (στις οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν εκτοξεύσεις/απογειώσεις ανεμοπτέρων): 

επαναλαμβάνει κάθε εβδομάδα every Σάββατο 1 times.
Σάββατο, Μάρτιος 5, 2016