επαναλαμβάνει

Ημερομηνίες (στις οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν εκτοξεύσεις/απογειώσεις ανεμοπτέρων): 

επαναλαμβάνει κάθε ημέρα until Πέμ Οκτ 31 2013.
Παρασκευή, Απρίλιος 12, 2013
Σάββατο, Απρίλιος 13, 2013
Κυριακή, Απρίλιος 14, 2013
Δευτέρα, Απρίλιος 15, 2013
Τρίτη, Απρίλιος 16, 2013
Τετάρτη, Απρίλιος 17, 2013
Πέμπτη, Απρίλιος 18, 2013
Παρασκευή, Απρίλιος 19, 2013
Σάββατο, Απρίλιος 20, 2013
Κυριακή, Απρίλιος 21, 2013
Δευτέρα, Απρίλιος 22, 2013
Τρίτη, Απρίλιος 23, 2013
Τετάρτη, Απρίλιος 24, 2013
Πέμπτη, Απρίλιος 25, 2013
Παρασκευή, Απρίλιος 26, 2013
Σάββατο, Απρίλιος 27, 2013
Κυριακή, Απρίλιος 28, 2013
Δευτέρα, Απρίλιος 29, 2013
Τρίτη, Απρίλιος 30, 2013
Τετάρτη, Μάιος 1, 2013
Πέμπτη, Μάιος 2, 2013
Παρασκευή, Μάιος 3, 2013
Σάββατο, Μάιος 4, 2013
Κυριακή, Μάιος 5, 2013
Δευτέρα, Μάιος 6, 2013
Τρίτη, Μάιος 7, 2013
Τετάρτη, Μάιος 8, 2013
Πέμπτη, Μάιος 9, 2013
Παρασκευή, Μάιος 10, 2013
Σάββατο, Μάιος 11, 2013
Κυριακή, Μάιος 12, 2013
Δευτέρα, Μάιος 13, 2013
Τρίτη, Μάιος 14, 2013
Τετάρτη, Μάιος 15, 2013
Πέμπτη, Μάιος 16, 2013
Παρασκευή, Μάιος 17, 2013
Σάββατο, Μάιος 18, 2013
Κυριακή, Μάιος 19, 2013
Δευτέρα, Μάιος 20, 2013
Τρίτη, Μάιος 21, 2013
Τετάρτη, Μάιος 22, 2013
Πέμπτη, Μάιος 23, 2013
Παρασκευή, Μάιος 24, 2013
Σάββατο, Μάιος 25, 2013
Κυριακή, Μάιος 26, 2013
Δευτέρα, Μάιος 27, 2013
Τρίτη, Μάιος 28, 2013
Τετάρτη, Μάιος 29, 2013
Πέμπτη, Μάιος 30, 2013
Παρασκευή, Μάιος 31, 2013
Σάββατο, Ιούνιος 1, 2013
Κυριακή, Ιούνιος 2, 2013
Δευτέρα, Ιούνιος 3, 2013
Τρίτη, Ιούνιος 4, 2013
Τετάρτη, Ιούνιος 5, 2013
Πέμπτη, Ιούνιος 6, 2013
Παρασκευή, Ιούνιος 7, 2013
Σάββατο, Ιούνιος 8, 2013
Κυριακή, Ιούνιος 9, 2013
Δευτέρα, Ιούνιος 10, 2013
Τρίτη, Ιούνιος 11, 2013
Τετάρτη, Ιούνιος 12, 2013
Πέμπτη, Ιούνιος 13, 2013
Παρασκευή, Ιούνιος 14, 2013
Σάββατο, Ιούνιος 15, 2013
Κυριακή, Ιούνιος 16, 2013
Δευτέρα, Ιούνιος 17, 2013
Τρίτη, Ιούνιος 18, 2013
Τετάρτη, Ιούνιος 19, 2013
Πέμπτη, Ιούνιος 20, 2013
Παρασκευή, Ιούνιος 21, 2013
Σάββατο, Ιούνιος 22, 2013
Κυριακή, Ιούνιος 23, 2013
Δευτέρα, Ιούνιος 24, 2013
Τρίτη, Ιούνιος 25, 2013
Τετάρτη, Ιούνιος 26, 2013
Πέμπτη, Ιούνιος 27, 2013
Παρασκευή, Ιούνιος 28, 2013
Σάββατο, Ιούνιος 29, 2013
Κυριακή, Ιούνιος 30, 2013
Δευτέρα, Ιούλιος 1, 2013
Τρίτη, Ιούλιος 2, 2013
Τετάρτη, Ιούλιος 3, 2013
Πέμπτη, Ιούλιος 4, 2013
Παρασκευή, Ιούλιος 5, 2013
Σάββατο, Ιούλιος 6, 2013
Κυριακή, Ιούλιος 7, 2013
Δευτέρα, Ιούλιος 8, 2013
Τρίτη, Ιούλιος 9, 2013
Τετάρτη, Ιούλιος 10, 2013
Πέμπτη, Ιούλιος 11, 2013
Παρασκευή, Ιούλιος 12, 2013
Σάββατο, Ιούλιος 13, 2013
Κυριακή, Ιούλιος 14, 2013
Δευτέρα, Ιούλιος 15, 2013
Τρίτη, Ιούλιος 16, 2013
Τετάρτη, Ιούλιος 17, 2013
Πέμπτη, Ιούλιος 18, 2013
Παρασκευή, Ιούλιος 19, 2013
Σάββατο, Ιούλιος 20, 2013
Κυριακή, Ιούλιος 21, 2013
Δευτέρα, Ιούλιος 22, 2013
Τρίτη, Ιούλιος 23, 2013
Τετάρτη, Ιούλιος 24, 2013
Πέμπτη, Ιούλιος 25, 2013
Παρασκευή, Ιούλιος 26, 2013
Σάββατο, Ιούλιος 27, 2013
Κυριακή, Ιούλιος 28, 2013
Δευτέρα, Ιούλιος 29, 2013
Τρίτη, Ιούλιος 30, 2013
Τετάρτη, Ιούλιος 31, 2013
Πέμπτη, Αύγουστος 1, 2013
Παρασκευή, Αύγουστος 2, 2013
Σάββατο, Αύγουστος 3, 2013
Κυριακή, Αύγουστος 4, 2013
Δευτέρα, Αύγουστος 5, 2013
Τρίτη, Αύγουστος 6, 2013
Τετάρτη, Αύγουστος 7, 2013
Πέμπτη, Αύγουστος 8, 2013
Παρασκευή, Αύγουστος 9, 2013
Σάββατο, Αύγουστος 10, 2013
Κυριακή, Αύγουστος 11, 2013
Δευτέρα, Αύγουστος 12, 2013
Τρίτη, Αύγουστος 13, 2013
Τετάρτη, Αύγουστος 14, 2013
Πέμπτη, Αύγουστος 15, 2013
Παρασκευή, Αύγουστος 16, 2013
Σάββατο, Αύγουστος 17, 2013
Κυριακή, Αύγουστος 18, 2013
Δευτέρα, Αύγουστος 19, 2013
Τρίτη, Αύγουστος 20, 2013
Τετάρτη, Αύγουστος 21, 2013
Πέμπτη, Αύγουστος 22, 2013
Παρασκευή, Αύγουστος 23, 2013
Σάββατο, Αύγουστος 24, 2013
Κυριακή, Αύγουστος 25, 2013
Δευτέρα, Αύγουστος 26, 2013
Τρίτη, Αύγουστος 27, 2013
Τετάρτη, Αύγουστος 28, 2013
Πέμπτη, Αύγουστος 29, 2013
Παρασκευή, Αύγουστος 30, 2013
Σάββατο, Αύγουστος 31, 2013
Κυριακή, Σεπτέμβριος 1, 2013
Δευτέρα, Σεπτέμβριος 2, 2013
Τρίτη, Σεπτέμβριος 3, 2013
Τετάρτη, Σεπτέμβριος 4, 2013
Πέμπτη, Σεπτέμβριος 5, 2013
Παρασκευή, Σεπτέμβριος 6, 2013
Σάββατο, Σεπτέμβριος 7, 2013
Κυριακή, Σεπτέμβριος 8, 2013
Δευτέρα, Σεπτέμβριος 9, 2013
Τρίτη, Σεπτέμβριος 10, 2013
Τετάρτη, Σεπτέμβριος 11, 2013
Πέμπτη, Σεπτέμβριος 12, 2013
Παρασκευή, Σεπτέμβριος 13, 2013
Σάββατο, Σεπτέμβριος 14, 2013
Κυριακή, Σεπτέμβριος 15, 2013
Δευτέρα, Σεπτέμβριος 16, 2013
Τρίτη, Σεπτέμβριος 17, 2013
Τετάρτη, Σεπτέμβριος 18, 2013
Πέμπτη, Σεπτέμβριος 19, 2013
Παρασκευή, Σεπτέμβριος 20, 2013
Σάββατο, Σεπτέμβριος 21, 2013
Κυριακή, Σεπτέμβριος 22, 2013
Δευτέρα, Σεπτέμβριος 23, 2013
Τρίτη, Σεπτέμβριος 24, 2013
Τετάρτη, Σεπτέμβριος 25, 2013
Πέμπτη, Σεπτέμβριος 26, 2013
Παρασκευή, Σεπτέμβριος 27, 2013
Σάββατο, Σεπτέμβριος 28, 2013
Κυριακή, Σεπτέμβριος 29, 2013
Δευτέρα, Σεπτέμβριος 30, 2013
Τρίτη, Οκτώβριος 1, 2013
Τετάρτη, Οκτώβριος 2, 2013
Πέμπτη, Οκτώβριος 3, 2013
Παρασκευή, Οκτώβριος 4, 2013
Σάββατο, Οκτώβριος 5, 2013
Κυριακή, Οκτώβριος 6, 2013
Δευτέρα, Οκτώβριος 7, 2013
Τρίτη, Οκτώβριος 8, 2013
Τετάρτη, Οκτώβριος 9, 2013
Πέμπτη, Οκτώβριος 10, 2013
Παρασκευή, Οκτώβριος 11, 2013
Σάββατο, Οκτώβριος 12, 2013
Κυριακή, Οκτώβριος 13, 2013
Δευτέρα, Οκτώβριος 14, 2013
Τρίτη, Οκτώβριος 15, 2013
Τετάρτη, Οκτώβριος 16, 2013
Πέμπτη, Οκτώβριος 17, 2013
Παρασκευή, Οκτώβριος 18, 2013
Σάββατο, Οκτώβριος 19, 2013
Κυριακή, Οκτώβριος 20, 2013
Δευτέρα, Οκτώβριος 21, 2013
Τρίτη, Οκτώβριος 22, 2013
Τετάρτη, Οκτώβριος 23, 2013
Πέμπτη, Οκτώβριος 24, 2013
Παρασκευή, Οκτώβριος 25, 2013
Σάββατο, Οκτώβριος 26, 2013
Κυριακή, Οκτώβριος 27, 2013
Δευτέρα, Οκτώβριος 28, 2013
Τρίτη, Οκτώβριος 29, 2013
Τετάρτη, Οκτώβριος 30, 2013
Πέμπτη, Οκτώβριος 31, 2013