επαναλαμβάνει

Ημερομηνίες (στις οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν εκτοξεύσεις/απογειώσεις ανεμοπτέρων): 

επαναλαμβάνει κάθε εβδομάδα every Δευτέρα και every Τρίτη και every Τετάρτη και every Πέμπτη και every Παρασκευή και every Σάββατο και every Κυριακή until Τετ Σεπ 30 2015.
Τετάρτη, Απρίλιος 1, 2015
Πέμπτη, Απρίλιος 2, 2015
Παρασκευή, Απρίλιος 3, 2015
Σάββατο, Απρίλιος 4, 2015
Κυριακή, Απρίλιος 5, 2015
Δευτέρα, Απρίλιος 6, 2015
Τρίτη, Απρίλιος 7, 2015
Τετάρτη, Απρίλιος 8, 2015
Πέμπτη, Απρίλιος 9, 2015
Παρασκευή, Απρίλιος 10, 2015
Σάββατο, Απρίλιος 11, 2015
Κυριακή, Απρίλιος 12, 2015
Δευτέρα, Απρίλιος 13, 2015
Τρίτη, Απρίλιος 14, 2015
Τετάρτη, Απρίλιος 15, 2015
Πέμπτη, Απρίλιος 16, 2015
Παρασκευή, Απρίλιος 17, 2015
Σάββατο, Απρίλιος 18, 2015
Κυριακή, Απρίλιος 19, 2015
Δευτέρα, Απρίλιος 20, 2015
Τρίτη, Απρίλιος 21, 2015
Τετάρτη, Απρίλιος 22, 2015
Πέμπτη, Απρίλιος 23, 2015
Παρασκευή, Απρίλιος 24, 2015
Σάββατο, Απρίλιος 25, 2015
Κυριακή, Απρίλιος 26, 2015
Δευτέρα, Απρίλιος 27, 2015
Τρίτη, Απρίλιος 28, 2015
Τετάρτη, Απρίλιος 29, 2015
Πέμπτη, Απρίλιος 30, 2015
Παρασκευή, Μάιος 1, 2015
Σάββατο, Μάιος 2, 2015
Κυριακή, Μάιος 3, 2015
Δευτέρα, Μάιος 4, 2015
Τρίτη, Μάιος 5, 2015
Τετάρτη, Μάιος 6, 2015
Πέμπτη, Μάιος 7, 2015
Παρασκευή, Μάιος 8, 2015
Σάββατο, Μάιος 9, 2015
Κυριακή, Μάιος 10, 2015
Δευτέρα, Μάιος 11, 2015
Τρίτη, Μάιος 12, 2015
Τετάρτη, Μάιος 13, 2015
Πέμπτη, Μάιος 14, 2015
Παρασκευή, Μάιος 15, 2015
Σάββατο, Μάιος 16, 2015
Κυριακή, Μάιος 17, 2015
Δευτέρα, Μάιος 18, 2015
Τρίτη, Μάιος 19, 2015
Τετάρτη, Μάιος 20, 2015
Πέμπτη, Μάιος 21, 2015
Παρασκευή, Μάιος 22, 2015
Σάββατο, Μάιος 23, 2015
Κυριακή, Μάιος 24, 2015
Δευτέρα, Μάιος 25, 2015
Τρίτη, Μάιος 26, 2015
Τετάρτη, Μάιος 27, 2015
Πέμπτη, Μάιος 28, 2015
Παρασκευή, Μάιος 29, 2015
Σάββατο, Μάιος 30, 2015
Κυριακή, Μάιος 31, 2015
Δευτέρα, Ιούνιος 1, 2015
Τρίτη, Ιούνιος 2, 2015
Τετάρτη, Ιούνιος 3, 2015
Πέμπτη, Ιούνιος 4, 2015
Παρασκευή, Ιούνιος 5, 2015
Σάββατο, Ιούνιος 6, 2015
Κυριακή, Ιούνιος 7, 2015
Δευτέρα, Ιούνιος 8, 2015
Τρίτη, Ιούνιος 9, 2015
Τετάρτη, Ιούνιος 10, 2015
Πέμπτη, Ιούνιος 11, 2015
Παρασκευή, Ιούνιος 12, 2015
Σάββατο, Ιούνιος 13, 2015
Κυριακή, Ιούνιος 14, 2015
Δευτέρα, Ιούνιος 15, 2015
Τρίτη, Ιούνιος 16, 2015
Τετάρτη, Ιούνιος 17, 2015
Πέμπτη, Ιούνιος 18, 2015
Παρασκευή, Ιούνιος 19, 2015
Σάββατο, Ιούνιος 20, 2015
Κυριακή, Ιούνιος 21, 2015
Δευτέρα, Ιούνιος 22, 2015
Τρίτη, Ιούνιος 23, 2015
Τετάρτη, Ιούνιος 24, 2015
Πέμπτη, Ιούνιος 25, 2015
Παρασκευή, Ιούνιος 26, 2015
Σάββατο, Ιούνιος 27, 2015
Κυριακή, Ιούνιος 28, 2015
Δευτέρα, Ιούνιος 29, 2015
Τρίτη, Ιούνιος 30, 2015
Τετάρτη, Ιούλιος 1, 2015
Πέμπτη, Ιούλιος 2, 2015
Παρασκευή, Ιούλιος 3, 2015
Σάββατο, Ιούλιος 4, 2015
Κυριακή, Ιούλιος 5, 2015
Δευτέρα, Ιούλιος 6, 2015
Τρίτη, Ιούλιος 7, 2015
Τετάρτη, Ιούλιος 8, 2015
Πέμπτη, Ιούλιος 9, 2015
Παρασκευή, Ιούλιος 10, 2015
Σάββατο, Ιούλιος 11, 2015
Κυριακή, Ιούλιος 12, 2015
Δευτέρα, Ιούλιος 13, 2015
Τρίτη, Ιούλιος 14, 2015
Τετάρτη, Ιούλιος 15, 2015
Πέμπτη, Ιούλιος 16, 2015
Παρασκευή, Ιούλιος 17, 2015
Σάββατο, Ιούλιος 18, 2015
Κυριακή, Ιούλιος 19, 2015
Δευτέρα, Ιούλιος 20, 2015
Τρίτη, Ιούλιος 21, 2015
Τετάρτη, Ιούλιος 22, 2015
Πέμπτη, Ιούλιος 23, 2015
Παρασκευή, Ιούλιος 24, 2015
Σάββατο, Ιούλιος 25, 2015
Κυριακή, Ιούλιος 26, 2015
Δευτέρα, Ιούλιος 27, 2015
Τρίτη, Ιούλιος 28, 2015
Τετάρτη, Ιούλιος 29, 2015
Πέμπτη, Ιούλιος 30, 2015
Παρασκευή, Ιούλιος 31, 2015
Σάββατο, Αύγουστος 1, 2015
Κυριακή, Αύγουστος 2, 2015
Δευτέρα, Αύγουστος 3, 2015
Τρίτη, Αύγουστος 4, 2015
Τετάρτη, Αύγουστος 5, 2015
Πέμπτη, Αύγουστος 6, 2015
Παρασκευή, Αύγουστος 7, 2015
Σάββατο, Αύγουστος 8, 2015
Κυριακή, Αύγουστος 9, 2015
Δευτέρα, Αύγουστος 10, 2015
Τρίτη, Αύγουστος 11, 2015
Τετάρτη, Αύγουστος 12, 2015
Πέμπτη, Αύγουστος 13, 2015
Παρασκευή, Αύγουστος 14, 2015
Σάββατο, Αύγουστος 15, 2015
Κυριακή, Αύγουστος 16, 2015
Δευτέρα, Αύγουστος 17, 2015
Τρίτη, Αύγουστος 18, 2015
Τετάρτη, Αύγουστος 19, 2015
Πέμπτη, Αύγουστος 20, 2015
Παρασκευή, Αύγουστος 21, 2015
Σάββατο, Αύγουστος 22, 2015
Κυριακή, Αύγουστος 23, 2015
Δευτέρα, Αύγουστος 24, 2015
Τρίτη, Αύγουστος 25, 2015
Τετάρτη, Αύγουστος 26, 2015
Πέμπτη, Αύγουστος 27, 2015
Παρασκευή, Αύγουστος 28, 2015
Σάββατο, Αύγουστος 29, 2015
Κυριακή, Αύγουστος 30, 2015
Δευτέρα, Αύγουστος 31, 2015
Τρίτη, Σεπτέμβριος 1, 2015
Τετάρτη, Σεπτέμβριος 2, 2015
Πέμπτη, Σεπτέμβριος 3, 2015
Παρασκευή, Σεπτέμβριος 4, 2015
Σάββατο, Σεπτέμβριος 5, 2015
Κυριακή, Σεπτέμβριος 6, 2015
Δευτέρα, Σεπτέμβριος 7, 2015
Τρίτη, Σεπτέμβριος 8, 2015
Τετάρτη, Σεπτέμβριος 9, 2015
Πέμπτη, Σεπτέμβριος 10, 2015
Παρασκευή, Σεπτέμβριος 11, 2015
Σάββατο, Σεπτέμβριος 12, 2015
Κυριακή, Σεπτέμβριος 13, 2015
Δευτέρα, Σεπτέμβριος 14, 2015
Τρίτη, Σεπτέμβριος 15, 2015
Τετάρτη, Σεπτέμβριος 16, 2015
Πέμπτη, Σεπτέμβριος 17, 2015
Παρασκευή, Σεπτέμβριος 18, 2015
Σάββατο, Σεπτέμβριος 19, 2015
Κυριακή, Σεπτέμβριος 20, 2015
Δευτέρα, Σεπτέμβριος 21, 2015
Τρίτη, Σεπτέμβριος 22, 2015
Τετάρτη, Σεπτέμβριος 23, 2015
Πέμπτη, Σεπτέμβριος 24, 2015
Παρασκευή, Σεπτέμβριος 25, 2015
Σάββατο, Σεπτέμβριος 26, 2015
Κυριακή, Σεπτέμβριος 27, 2015
Δευτέρα, Σεπτέμβριος 28, 2015
Τρίτη, Σεπτέμβριος 29, 2015
Τετάρτη, Σεπτέμβριος 30, 2015