επαναλαμβάνει

Ημερομηνίες (στις οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν εκτοξεύσεις/απογειώσεις ανεμοπτέρων): 

επαναλαμβάνει κάθε ημέρα until Παρ Οκτ 26 2018.
Πέμπτη, Μάρτιος 29, 2018
Παρασκευή, Μάρτιος 30, 2018
Σάββατο, Μάρτιος 31, 2018
Κυριακή, Απρίλιος 1, 2018
Δευτέρα, Απρίλιος 2, 2018
Τρίτη, Απρίλιος 3, 2018
Τετάρτη, Απρίλιος 4, 2018
Πέμπτη, Απρίλιος 5, 2018
Παρασκευή, Απρίλιος 6, 2018
Σάββατο, Απρίλιος 7, 2018
Κυριακή, Απρίλιος 8, 2018
Δευτέρα, Απρίλιος 9, 2018
Τρίτη, Απρίλιος 10, 2018
Τετάρτη, Απρίλιος 11, 2018
Πέμπτη, Απρίλιος 12, 2018
Παρασκευή, Απρίλιος 13, 2018
Σάββατο, Απρίλιος 14, 2018
Κυριακή, Απρίλιος 15, 2018
Δευτέρα, Απρίλιος 16, 2018
Τρίτη, Απρίλιος 17, 2018
Τετάρτη, Απρίλιος 18, 2018
Πέμπτη, Απρίλιος 19, 2018
Παρασκευή, Απρίλιος 20, 2018
Σάββατο, Απρίλιος 21, 2018
Κυριακή, Απρίλιος 22, 2018
Δευτέρα, Απρίλιος 23, 2018
Τρίτη, Απρίλιος 24, 2018
Τετάρτη, Απρίλιος 25, 2018
Πέμπτη, Απρίλιος 26, 2018
Παρασκευή, Απρίλιος 27, 2018
Σάββατο, Απρίλιος 28, 2018
Κυριακή, Απρίλιος 29, 2018
Δευτέρα, Απρίλιος 30, 2018
Τρίτη, Μάιος 1, 2018
Τετάρτη, Μάιος 2, 2018
Πέμπτη, Μάιος 3, 2018
Παρασκευή, Μάιος 4, 2018
Σάββατο, Μάιος 5, 2018
Κυριακή, Μάιος 6, 2018
Δευτέρα, Μάιος 7, 2018
Τρίτη, Μάιος 8, 2018
Τετάρτη, Μάιος 9, 2018
Πέμπτη, Μάιος 10, 2018
Παρασκευή, Μάιος 11, 2018
Σάββατο, Μάιος 12, 2018
Κυριακή, Μάιος 13, 2018
Δευτέρα, Μάιος 14, 2018
Τρίτη, Μάιος 15, 2018
Τετάρτη, Μάιος 16, 2018
Πέμπτη, Μάιος 17, 2018
Παρασκευή, Μάιος 18, 2018
Σάββατο, Μάιος 19, 2018
Κυριακή, Μάιος 20, 2018
Δευτέρα, Μάιος 21, 2018
Τρίτη, Μάιος 22, 2018
Τετάρτη, Μάιος 23, 2018
Πέμπτη, Μάιος 24, 2018
Παρασκευή, Μάιος 25, 2018
Σάββατο, Μάιος 26, 2018
Κυριακή, Μάιος 27, 2018
Δευτέρα, Μάιος 28, 2018
Τρίτη, Μάιος 29, 2018
Τετάρτη, Μάιος 30, 2018
Πέμπτη, Μάιος 31, 2018
Παρασκευή, Ιούνιος 1, 2018
Σάββατο, Ιούνιος 2, 2018
Κυριακή, Ιούνιος 3, 2018
Δευτέρα, Ιούνιος 4, 2018
Τρίτη, Ιούνιος 5, 2018
Τετάρτη, Ιούνιος 6, 2018
Πέμπτη, Ιούνιος 7, 2018
Παρασκευή, Ιούνιος 8, 2018
Σάββατο, Ιούνιος 9, 2018
Κυριακή, Ιούνιος 10, 2018
Δευτέρα, Ιούνιος 11, 2018
Τρίτη, Ιούνιος 12, 2018
Τετάρτη, Ιούνιος 13, 2018
Πέμπτη, Ιούνιος 14, 2018
Παρασκευή, Ιούνιος 15, 2018
Σάββατο, Ιούνιος 16, 2018
Κυριακή, Ιούνιος 17, 2018
Δευτέρα, Ιούνιος 18, 2018
Τρίτη, Ιούνιος 19, 2018
Τετάρτη, Ιούνιος 20, 2018
Πέμπτη, Ιούνιος 21, 2018
Παρασκευή, Ιούνιος 22, 2018
Σάββατο, Ιούνιος 23, 2018
Κυριακή, Ιούνιος 24, 2018
Δευτέρα, Ιούνιος 25, 2018
Τρίτη, Ιούνιος 26, 2018
Τετάρτη, Ιούνιος 27, 2018
Πέμπτη, Ιούνιος 28, 2018
Παρασκευή, Ιούνιος 29, 2018
Σάββατο, Ιούνιος 30, 2018
Κυριακή, Ιούλιος 1, 2018
Δευτέρα, Ιούλιος 2, 2018
Τρίτη, Ιούλιος 3, 2018
Τετάρτη, Ιούλιος 4, 2018
Πέμπτη, Ιούλιος 5, 2018
Παρασκευή, Ιούλιος 6, 2018
Σάββατο, Ιούλιος 7, 2018
Κυριακή, Ιούλιος 8, 2018
Δευτέρα, Ιούλιος 9, 2018
Τρίτη, Ιούλιος 10, 2018
Τετάρτη, Ιούλιος 11, 2018
Πέμπτη, Ιούλιος 12, 2018
Παρασκευή, Ιούλιος 13, 2018
Σάββατο, Ιούλιος 14, 2018
Κυριακή, Ιούλιος 15, 2018
Δευτέρα, Ιούλιος 16, 2018
Τρίτη, Ιούλιος 17, 2018
Τετάρτη, Ιούλιος 18, 2018
Πέμπτη, Ιούλιος 19, 2018
Παρασκευή, Ιούλιος 20, 2018
Σάββατο, Ιούλιος 21, 2018
Κυριακή, Ιούλιος 22, 2018
Δευτέρα, Ιούλιος 23, 2018
Τρίτη, Ιούλιος 24, 2018
Τετάρτη, Ιούλιος 25, 2018
Πέμπτη, Ιούλιος 26, 2018
Παρασκευή, Ιούλιος 27, 2018
Σάββατο, Ιούλιος 28, 2018
Κυριακή, Ιούλιος 29, 2018
Δευτέρα, Ιούλιος 30, 2018
Τρίτη, Ιούλιος 31, 2018
Τετάρτη, Αύγουστος 1, 2018
Πέμπτη, Αύγουστος 2, 2018
Παρασκευή, Αύγουστος 3, 2018
Σάββατο, Αύγουστος 4, 2018
Κυριακή, Αύγουστος 5, 2018
Δευτέρα, Αύγουστος 6, 2018
Τρίτη, Αύγουστος 7, 2018
Τετάρτη, Αύγουστος 8, 2018
Πέμπτη, Αύγουστος 9, 2018
Παρασκευή, Αύγουστος 10, 2018
Σάββατο, Αύγουστος 11, 2018
Κυριακή, Αύγουστος 12, 2018
Δευτέρα, Αύγουστος 13, 2018
Τρίτη, Αύγουστος 14, 2018
Τετάρτη, Αύγουστος 15, 2018
Πέμπτη, Αύγουστος 16, 2018
Παρασκευή, Αύγουστος 17, 2018
Σάββατο, Αύγουστος 18, 2018
Κυριακή, Αύγουστος 19, 2018
Δευτέρα, Αύγουστος 20, 2018
Τρίτη, Αύγουστος 21, 2018
Τετάρτη, Αύγουστος 22, 2018
Πέμπτη, Αύγουστος 23, 2018
Παρασκευή, Αύγουστος 24, 2018
Σάββατο, Αύγουστος 25, 2018
Κυριακή, Αύγουστος 26, 2018
Δευτέρα, Αύγουστος 27, 2018
Τρίτη, Αύγουστος 28, 2018
Τετάρτη, Αύγουστος 29, 2018
Πέμπτη, Αύγουστος 30, 2018
Παρασκευή, Αύγουστος 31, 2018
Σάββατο, Σεπτέμβριος 1, 2018
Κυριακή, Σεπτέμβριος 2, 2018
Δευτέρα, Σεπτέμβριος 3, 2018
Τρίτη, Σεπτέμβριος 4, 2018
Τετάρτη, Σεπτέμβριος 5, 2018
Πέμπτη, Σεπτέμβριος 6, 2018
Παρασκευή, Σεπτέμβριος 7, 2018
Σάββατο, Σεπτέμβριος 8, 2018
Κυριακή, Σεπτέμβριος 9, 2018
Δευτέρα, Σεπτέμβριος 10, 2018
Τρίτη, Σεπτέμβριος 11, 2018
Τετάρτη, Σεπτέμβριος 12, 2018
Πέμπτη, Σεπτέμβριος 13, 2018
Παρασκευή, Σεπτέμβριος 14, 2018
Σάββατο, Σεπτέμβριος 15, 2018
Κυριακή, Σεπτέμβριος 16, 2018
Δευτέρα, Σεπτέμβριος 17, 2018
Τρίτη, Σεπτέμβριος 18, 2018
Τετάρτη, Σεπτέμβριος 19, 2018
Πέμπτη, Σεπτέμβριος 20, 2018
Παρασκευή, Σεπτέμβριος 21, 2018
Σάββατο, Σεπτέμβριος 22, 2018
Κυριακή, Σεπτέμβριος 23, 2018
Δευτέρα, Σεπτέμβριος 24, 2018
Τρίτη, Σεπτέμβριος 25, 2018
Τετάρτη, Σεπτέμβριος 26, 2018
Πέμπτη, Σεπτέμβριος 27, 2018
Παρασκευή, Σεπτέμβριος 28, 2018
Σάββατο, Σεπτέμβριος 29, 2018
Κυριακή, Σεπτέμβριος 30, 2018
Δευτέρα, Οκτώβριος 1, 2018
Τρίτη, Οκτώβριος 2, 2018
Τετάρτη, Οκτώβριος 3, 2018
Πέμπτη, Οκτώβριος 4, 2018
Παρασκευή, Οκτώβριος 5, 2018
Σάββατο, Οκτώβριος 6, 2018
Κυριακή, Οκτώβριος 7, 2018
Δευτέρα, Οκτώβριος 8, 2018
Τρίτη, Οκτώβριος 9, 2018
Τετάρτη, Οκτώβριος 10, 2018
Πέμπτη, Οκτώβριος 11, 2018
Παρασκευή, Οκτώβριος 12, 2018
Σάββατο, Οκτώβριος 13, 2018
Κυριακή, Οκτώβριος 14, 2018
Δευτέρα, Οκτώβριος 15, 2018
Τρίτη, Οκτώβριος 16, 2018
Τετάρτη, Οκτώβριος 17, 2018
Πέμπτη, Οκτώβριος 18, 2018
Παρασκευή, Οκτώβριος 19, 2018
Σάββατο, Οκτώβριος 20, 2018
Κυριακή, Οκτώβριος 21, 2018
Δευτέρα, Οκτώβριος 22, 2018
Τρίτη, Οκτώβριος 23, 2018
Τετάρτη, Οκτώβριος 24, 2018
Πέμπτη, Οκτώβριος 25, 2018
Παρασκευή, Οκτώβριος 26, 2018